Hai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vongHai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vong

Hai con trai khóc ngất trong đám tang người mẹ lao công bị xe ‘điên’ đâm tử vong

ANTD.VN - Đức Anh nhiều lần nhắm chặt, cố kìm nước mắt, trong khi cậu em Đức Hiếu ngơ ngác chỉ trực khóc... Cảnh tượng 2 con trai của chị Hà đứng không vững bên linh cữu người mẹ lao công nghèo xấu số khiến ai có mặt trong đám tang cũng nghẹn ngào xúc động.