Hà Nội yêu cầu hãng xe công nghệ báo cáo định kỳ kết quả hoạt động

ANTD.VN - Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải công nghệ thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ về hoạt động.