Hà Nội xây dựng đề án điều chỉnh học phí

  • 18/04/2019 17:41
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án thu học phí các trường công lập theo phương án giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2018-2019 đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS và tăng mức thu học phí theo lộ trình đã được HĐND TP thông qua đối với các cấp học còn lại...

Hà Nội xây dựng đề án điều chỉnh học phí ảnh 1

Hiện nay, các đơn vị  giáo dục công lập sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi cải cách tiền lương, kinh phí còn lại để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.

UBND TP Hà Nội vừa họp xem xét quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long; Trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020

Theo đó, Thực hiện Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; HĐND Thành phố đã họp thông qua và ban hành Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí các cấp học và giao UBND Thành phố trình HĐND TP mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm 2019 - 2020 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định; đến năm 2020 - 2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Theo UBND TP, năm học 2018-2019, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) đã thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND.

Các đơn vị sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi cải cách tiền lương, kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.

Hà Nội có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân của cả nước và là Thành phố có mức thu nhập đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ ba của cả nước.

Tuy nhiên, mức thu học phí hiện nay của Thành phố (ở một số cấp học, khu vực) thấp hơn một số thành phố trực thuộc Trung ương và Đồng bằng sông Hồng nên chưa huy động được nguồn lực đóng góp của người dân cho giáo dục.

Sau khi thảo luận, tập thể UBND Thành phố thống nhất tính cần thiết của việc xây dựng mức thu học phí năm 2019 - 2020 theo lộ trình HĐND Thành phố quy định. UBND TP Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Đề án theo phương án giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2018-2019 đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS;

Tăng mức thu học phí theo lộ trình đã được HĐND Thành phố thông qua đối với các cấp học còn lại); hoàn thiện dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố.

Tin cùng chuyên mục