Hà Nội ủy quyền cấp phép chặt hạ, di chuyển cây xanh cho cấp huyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND cấp huyện ở Hà Nội được cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh nằm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, UBND TP quyết định ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố, gồm: Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh nằm trên địa bàn một huyện và địa bàn thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện.

Cấp huyện cũng được ủy quyền thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại Khoản 3, Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thành phố cũng ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án).

Thời hạn ủy quyền các thủ tục trên kể từ ngày 31-1-2023 đến hết ngày 31-12-2023...