Bài I: Khu xử lý gặp sự cố nhỏ, nội thành lại đầy xe rác trên phố

Bài I: Khu xử lý gặp sự cố nhỏ, nội thành lại đầy xe rác trên phố

ANTD.VN - Mỗi lần bãi rác Nam Sơn đóng cửa dù ngắn hay dài ngày thì người dân ở nội thành lại nơm lớp nỗi lo ùn ứ rác thải ở ngõ xóm, đường phố. Đến nay, gần như toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, chỉ một tỷ lệ nhỏ được xử lý bằng phương pháp đốt.