Hà Nội trình phương án hỗ trợ hơn 1.360 cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội đề xuất hỗ trợ 3 tháng lương cho cán bộ, công chức cấp xã, viên chức dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã

Hà Nội dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Tại tờ trình, UBND TP Hà Nội cho biết, theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã thông qua HĐND ngày 03/11/2023, dự kiến số đơn vị hành chính cấp xã giảm sau sắp xếp là 70. Trong đó có: 7 phường loại 1; 06 phường loại 2; 01 xã loại 1; 30 xã, thị trấn loại 2; 26 xã, thị trấn loại 3.

Như vậy, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không được bố trí tiếp tục công tác. Cụ thể, đối với cán bộ, công chức cấp xã: 1.365; Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 804 người.

Để động viên người dôi dư nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính, việc quy định chế độ hỗ trợ đối với người dôi dư, nghỉ công tác do sáp nhập đơn vị sự nghiệp khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố là cần thiết.

Do đó, ngoài các chế độ theo quy định của Chính phủ, UBND Thành phố đề xuất chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tương tự như đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 quy định tại Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND TP.

Cụ thể, cán bộ, công chức cấp xã, viên chức dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được hỗ trợ 03 tháng tiền lương hiện hưởng/người (bao gồm: tiền lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền, được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ (không tính chức danh kiêm nhiệm) 01 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác, nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng, số tháng lẻ từ 07 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính, nghỉ công tác kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND.

Cụ thể: Mỗi năm nghỉ công tác trước nhiệm kỳ được hỗ trợ 01 tháng phụ cấp của chức danh hiện hưởng (không tính chức danh kiêm nhiệm); nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng, số tháng lẻ từ 07 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm; tổng số mức hỗ trợ không quá 03 tháng phụ cấp hiện hưởng/01 người.