Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng ảnh 1Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng ảnh 2Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng ảnh 3Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng ảnh 4Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng ảnh 5Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng ảnh 6

Hà Nội trang hoàng rực rỡ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

ANTD.VN - Khắp các tuyến phố Hà Nội rực sắc đỏ bởi cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… cổ động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2023).