Hà Nội tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về căn cước và định danh điện tử trên VNeID

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch Phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố.
Hà Nội tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về căn cước và định danh điện tử

Hà Nội tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về căn cước và định danh điện tử

Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06 đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông qua cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về tìm hiểu các quy định của pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử năm 2023 của Việt Nam.

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tiện ích của ứng dụng VNeID thực sự trở thành công cụ số thiết thực của người dân để hưởng ứng nghiên cứu, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an.

Cuộc thi được tổ chức với 2 hình thức: tổ chức trên ứng dụng VNeID; người dự thi sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID. Đối tượng là Công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thời gian bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

Mã QR để cập nhật thông tin về cuộc thi

Mã QR để cập nhật thông tin về cuộc thi

Cuộc thi viết dành cho các tập thể, cá nhân hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bài dự thi dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ A4 (cỡ chữ 14, Time New Roman); Bài dự thi phải được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập; Phía trên trang đầu tiên (hoặc trang bìa) phải ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu pháp Luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Tác giả bài dự thi cần phải ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ liên hệ (nơi ở, công tác, học tập); số điện thoại và địa chỉ Email (nếu có); Tập thể, cá nhân chỉ tham gia 01 bài dự thi; trả lời đủ các câu hỏi của Ban tổ chức Cuộc thi,không photocopy, video, clip; khuyến khích các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tham gia cuộc thi phù hợp với nội dung về Căn cước, định danh và xác thực điện tử.

Nội dung câu hỏi, thi viết liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thời gian tham gia dự thi từ ngày ban hành Kế hoạch Cuộc thi cho đến hết ngày 13/7/2024.

Ban Tổ chức cuộc thi, tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải (dự kiến trước ngày 15/7/2024).

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tiến hành sơ loại, chọn lọc các bài dự thi chất lượng tốt nhất theo Mục 2.5 gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Công an Thành phố) theo thời gian quy định.

Trên cơ sở đó, bài thi được tổng hợp, gửi Ban Giám khảo Cuộc thi cấp Thành phố để chấm, tổng kết và trao giải. Ban Tổ chức cấp Thành phố chọn những bài dự thi đạt giải để tổng hợp gửi Ban Tổ chức Cuộc thi tại Bộ Công an.

Giải thưởng: Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID Thông báo cụ thể trên ứng dụng VNeID cho người tham gia. 2

Đối với cuộc thi viết: Giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 03 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích (Giải Nhất: 5.000.000 đồng; Giải Nhì: 3.000.000 đồng; Giải Ba: 1.000.000 đồng; - Giải Khuyến khích: 500.000 đồng);

Giải tập thể gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba (Giải Nhất: 10.000.000 đồng; Giải Nhì: 7.000.000 đồng; Giải Ba: 5.000.000 đồng). Mức giải thưởng Cuộc thi điều chỉnh từ nguồn xã hội hoá.