Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội đã làm việc với một số đơn vị để trao đổi, đề xuất về việc triển khai thí điểm mô hình quận, huyện chuyển đổi số điển hình trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TT-TT.
Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội chủ trì cuộc họp ảnh 1

Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội chủ trì cuộc họp

Ông Nguyễn Duy Khiêm- Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia cho biết, hiện nay, Bộ TT-TT đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT về phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

Theo đó, một số tỉnh/thành phố đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, trong đó có tỉnh Yên Bái.

Trên cơ sở bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và nhu cầu thực tế của địa phương, trong tháng 6 này, các đơn vị chuyên môn của Bộ TT-TT sẽ nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã để làm cơ sở các tỉnh/Thành phố xây dựng triển khai tại địa phương.

Đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia mong muốn phối hợp, đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong việc xây dựng, ban hành khung khung tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, sớm giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Tại Hà Nội, quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên là 2 đơn vị top đầu về ứng dụng CNTT/chuyển đổi số và cải cách hành chính nhiều năm nay. Với điều kiện hạ tầng tương đối tốt, việc triển khai chuyển đổi số được Quận ủy - UBND chỉ đạo quyết liệt, ban hành các đề án triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Tuy nhiên, việc triển khai còn nhiều bất cập, khó khăn về cơ chế phân cấp một số hệ thống lớn của các Bộ, ngành, thành phố chưa được triển khai.

Còn tại các huyện, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, hướng dẫn của Sở TT-TT, các huyện đều tổ chức triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở, các huyện còn gặp rất nhiều khó khăn (về kinh phí, nhân sự CNTT…) và lúng túng trong cách làm.

Đại diện các huyện đề nghị Bộ TT-TT và thành phố hướng dẫn, hỗ trợ nguồn lực đảm bảo đủ điều kiện triển khai nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho rằng cần thiết ban hành Khung tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên cơ sở về đặc điểm, nguồn lực, khả năng phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương để phân nhóm chỉ tiêu đảm bảo phù hợp và khả thi.

Đối với hạ tầng chung của thành phố và một số nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và hệ thống lớn của thành phố, Sở TT-TT đang triển khai. Sở đang tập trung nguồn lực dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được giao.

Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội Nguyễn Việt Hùng đề nghị các đơn vị quận, huyện trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TT-TT đề xuất xây dựng mô hình chuyển đổi số điển hình tại địa phương gửi Sở TT-TT để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo.