Hà Nội sẽ thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với với định danh số nhà và dữ liệu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự kiến tháng 12/2024, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.
Dự kiến tháng 12/2024, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Dự kiến tháng 12/2024, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH): Quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên toàn địa bàn thành phố, từng địa bàn quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và đối với từng lĩnh vực, loại hình cơ sở; quản lý dữ liệu về điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với từng cơ sở.

Xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn đối với từng nhà dân, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; theo dõi giao thông, nguồn nước, trụ nước chữa cháy, phương tiện cần huy động, điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia an toàn PCCC.

UBND TP yêu cầu các thông tin, dữ liệu trong ứng dụng yêu cầu phải được cập nhật đầy đủ, thường xuyên, chính xác như: thông tin cấp phép xây dựng, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động PCCC, các điều kiện an toàn về PCCC, tình hình cháy, nổ, xử lý vi phạm về PCCC nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền Thành phố.

Ứng dụng cần đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả và an toàn, an ninh thông tin theo quy định; lấy trải nghiệm của người dùng làm thước đo để tiếp tục tối ưu hóa, cải thiện và nâng cấp ứng dụng.

UBND TP cũng đặt ra chỉ tiêu: phấn đấu là 100% cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động PCCC&CNCH sử dụng thành thạo Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Tối thiếu 70% dân số trên địa bàn được lựa chọn thí điểm biết ứng dụng quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy thành phố.

Tối thiểu 80% các thông báo về sự cố về PCCC&CNCH của người dân, doanh nghiệp được gửi, tiếp nhận và xử lý theo quy trình điện tử trên Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Các nội dung cụ thể để triển khai thí điểm ứng dụng này là: Xây dựng hạ tầng kết nối mạng, nền tảng đối với các phần mềm nêu trên để phục vụ triển khai trên hệ thống; Kiểm tra, đánh giá và các biện pháp cần thiết về công tác bảo mật an toàn thông tin mạng phục vụ nhập liệu và quản lý dữ liệu phần mềm;

Các đơn vị đăng ký số lượng tài khoản phục vụ nhập liệu. Tạo các tài khoản phục vụ nhập liệu, tổ chức tập huấn và bàn giao công nghệ đối với CATP, UBND cấp huyện, sau đó các UBND cấp huyện tổ chức tập huấn cho toàn bộ các xã/phường để phục vụ công tác nhập liệu.

Các đơn vị tiến hành nhập liệu vào Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư các thông tin dữ liệu đối với cơ sở tính từ khi đưa vào hoạt động và cập nhật thường xuyên khi thực hiện kiểm tra định kỳ về PCCC và CNCH.

Thực hiện việc truy xuất báo cáo đối với cơ sở, địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề, số lượng cơ sở đảm bảo, không đảm bảo về PCCC theo các điều kiện về PCCC, công tác xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, số liệu cháy nổ; truy xuất thông tin đối với nhà dân, cơ sở thuộc diện quản lý về thông tin quy mô công trình, vị trí tọa độ phương án thoát nạn, giao thông, nguồn nước, phương tiện cần huy động.... phục vụ công tác chữa cháy, CNCH và khi có yêu cầu.

Kế hoạch cũng nêu rõ lộ trình thực hiện thí điểm: Trước ngày 07/5/2024, hoàn thành tập huấn cho CATP, 30 UBND quận, huyện, thị xã; UBND cấp huyện tổ chức tập huấn cho UBND cấp xã hoàn thành trước 10/5/2024.

Giai đoạn 1: Từ ngày 25/4/2024 đến ngày 30/6/2024 (nhập liệu đối với cơ sở chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn Thành phố; nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc Phụ lục I Nghị định 136/2020/NĐ-CP); tiếp tục triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Giai đoạn 2: Từ ngày 01/7/2024 đến 30/9/2024 (nhập liệu 100% đối tượng thuộc diện quản lý về PCCC); Thực hiện thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư: Trên Web từ ngày 01/7/2024 đến 30/8/2024; trên ứng dụng (App) từ ngày 30/8/2024 đến 30/9/2024. Sơ kết giai đoạn thí điểm: Trong tháng 10/2024.

Dự kiến tháng 12/2024, Hà Nội sẽ chính thức đưa vào thực hiện thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư (đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và Ứng dụng quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy)...