Hà Nội sẽ thành lập mới hai cụm công nghiệp Đông La và Dương Liễu giai đoạn 2 ở Hoài Đức

ANTD.VN - Sau khi xem xét, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất đồng ý về nguyên tắc chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Đông La và Cụm công nghiệp Dương Liễu – giai đoạn 2.

Thành ủy Hà Nội đã thống nhất về nguyên tắc chủ trương lập Cụm công nghiệp Đông La, Dương Liễu - giai đoạn 2

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 2606-TB/KL thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về việc thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2 (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất đồng ý về nguyên tắc chủ trương lập Cụm công nghiệp Dương Liễu giai đoạn 2 theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội.

Tại văn bản số 2607-TB/TU, sau khi xem xét tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TP, Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất đồng ý về nguyên tắc chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Đông La (huyện Hoài Đức) theo đề xuất.

Để thực hiện, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư, cho thuê đất và xác định tiều thuê đất phải phù hợp với kết hoạch sử dụng đất, quy định của pháp luật.

Đặc biệt, phải đảm bảo việc thành lập Cụm công nghiệp Đông La, Cụm công nghiệp Dương Liễu – giai đoạn 2 phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức, các Quy hoạch ngành có liên quan, Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội hay đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý phải đảm bảo việc lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án các đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông La tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý sau đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, đúng quy hoạch và thiết kế kỹ thuật...

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải cam kết hoàn thành dự án theo đúng quy định và đúng tiến độ đã đề ra; nhất là phải đầu tư xây dựng cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, sạch và ứng dụng khoa học công nghệ cao.

“Tuyệt đối không bố trí nhà ở, lưu trú, trung tâm dịch vụ thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại… hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến người dân sinh sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực” – Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Thường trực Thành ủy cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, không để phát sinh các khiếu kiện phức tạp.