Hà Nội ra tiêu chí mới lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký Quyết định số 1688/QĐ-UBND, ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND TP.

Quyết định nêu rõ, về tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của Hà Nội và cộng đồng dân cư góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Thăng Long - Hà Nội thanh lịch - văn minh. Kiến thức hiện đại, cập nhật, có khả năng vận dụng, liên hệ thực tế cuộc sống đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế.

Sách giáo khoa đồng thời cũng phải góp phần phát triển giáo dục toàn diện nhằm đào tạo nguồn lao động có tri thức, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội - Thành phố thông minh, sáng tạo.

Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào cuộc sống giúp học sinh trở thành các cá nhân sáng tạo - động lực quan trọng của sự phát triển Thủ đô trong thời kì hội nhập.

Đối với tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục, sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục; phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả. Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ năm học 2024-2025.

UBND TP giao Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023; triển khai Quyết định này đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố làm căn cứ thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa đúng quy trình và tiến độ theo quy định.