Hà Nội: Rà soát, giải thể những hợp tác xã hoạt động không hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị rà soát, giải thể các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, tập trung phát triển hợp tác xã hoạt động trong các ngành, lĩnh vực mà xã hội đang cần.
Hà Nội: Rà soát, giải thể những hợp tác xã hoạt động không hiệu quả ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo tổng kết tại hội nghị

Sáng 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trình bày Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của thành phố cho biết, hiện Hà Nội có số lượng hợp tác xã dẫn đầu cả nước (chiếm 9,9%). Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã ngày càng được nâng cao, ngành nghề kinh doanh đa dạng hơn.

Ước đến 31-12-2021, thành phố có tổng số trên 2.200 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, tăng 143% số hợp tác xã so với thời điểm 31-12-2008 với 602.000 thành viên. Đồng thời, ước tính đến hết năm nay, Hà Nội có 20 liên hiệp hợp tác xã.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết thêm, từ năm 2003, đặc biệt từ khi có Luật Hợp tác xã năm 2012, nhiều hợp tác xã đã được củng cố và hoạt động hiệu quả, xây dựng được các mô hình đem lại giá trị kinh tế cao. Kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố.

Hà Nội: Rà soát, giải thể những hợp tác xã hoạt động không hiệu quả ảnh 2

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại hội nghị

Về mục tiêu thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển đa dạng với nhiều hình thức phù hợp, dựa trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, sản xuất, kinh doanh theo hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chủ lực truyền thống gắn với “chuỗi” giá trị sản phẩm hàng hóa có hiệu quả...

Dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX - đánh giá cao việc Thành ủy Hà Nội sớm tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ một cách bài bản, khoa học.

Trong đó, Hà Nội đã quan tâm bố trí đủ nguồn lực ngân sách để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Cùng đó, công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã cũng được thành phố tăng cường, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị Hà Nội tới đây cần giải thể, sáp nhập các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; đồng thời tái cơ cấu các liên minh hợp tác xã theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển hợp tác xã theo hướng sản xuất các sản phẩm chủ lực để tiếp tục đóng góp vào GRDP của thành phố.

Hà Nội: Rà soát, giải thể những hợp tác xã hoạt động không hiệu quả ảnh 3

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố đã cụ thể hóa các nội dung trong nghị quyết số 13-NQ/TƯ bằng nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong đó nhiều hợp tác xã phát triển mạnh về số lượng, quy mô cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Về các giải pháp để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP, các đơn vị liên quan cần đánh giá thực chất hiện trạng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để phân loại và giải thể các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác xã, đặc biệt là những ngành, lĩnh vực mà xã hội đang cần. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý của các hợp tác xã gắn với chuyển đổi số và liên kết hợp tác để phát huy hiệu quả hoạt động.