Hà Nội: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 tại các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Hà Đông... và các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Thanh Trì, Ứng Hòa, Thường Tín, thị xã Sơn Tây...
Hà Nội: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng... ảnh 1

Cụ thể, tại quận Đống Đa, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 3218/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Định, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3219/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Giáp;

Quyết định số 3222/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Anh Tuấn; Quyết định số 3216/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Hữu Tuấn.

Tại huyện Sóc Sơn, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3068/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3079/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Việt Hùng;

Quyết định số 3069/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Minh Tuấn; Quyết định số 3066/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc.

Tại huyện Ba Vì, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3286/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3279/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Anh;

Quyết định số 3268/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quang Khuyên;

Quyết định số 3266/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Quang Trung.

Tại Thị xã Sơn Tây, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Huy Khánh; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định số 3238/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Viết Đạt;

Quyết định số 3233/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tạ Thanh Phong.

Tại quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3289/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lưu Ngọc Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3299/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Ngọc Vân;

Quyết định số 3288/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thường Sơn; Quyết định số 3269/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND dân quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Lê Thị Thu Hương.

Tại huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3333/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3336/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Huy Toàn;

Quyết định số 3338/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hưng.

Tại huyện Thường Tín, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3316/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3322/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Công Thản;

Quyết định số 3318/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Sỹ Tuyến.

Tại quận Long Biên, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3379/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3356/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Trình;

Quyết định số 3359/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Xuân Trường; Quyết định số 3358/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đinh Thị Thu Hương.

Tại quận Hà Đông, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3366/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Cấn Thị Việt Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3368/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Xuân Hà;

Quyết định số 3369/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Hòa;

Tại huyện Gia Lâm, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3355/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3339/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Văn Học; Quyết định số 3319/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Hồng.

Tại huyện Ứng Hòa, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3389/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3418/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Tiến Hoàng; Quyết định số 3416/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thị Vân Anh.

Tại huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3439/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Khương; Quyết định số 3443/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Thanh Hoài.

Tại quận Thanh Xuân, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Quyết định số 3399/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Đăng Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3396/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Khánh Hòa;

Quyết định số 3386/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Thắng; Quyết định số 3398/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trung Cường.

Tại quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch UBND TP ký ban hành 3468/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2016-2021;

Quyết định số 3458/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Phúc; Quyết định số 3459/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền;

Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.