Hà Nội: Nhiều tiện ích từ vé giao thông công cộng điện tử

ANTD.VN - Hà Nội hiện đang áp dụng thí điểm thẻ vé liên thông đi xe buýt với hành khách đi lại bằng vé lượt, vé tháng một tuyến và vé tháng liên tuyến trên 14 tuyến buýt bằng hình thức sử dụng vé điện tử.