Hà Nội muốn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á

  • 23/04/2021 18:50
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Hà Nội đặt mục tiêu sẽ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.
Hà Nội muốn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin tại hội nghị

Ngày 23-4, Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức tiếp tục nội dung học tập và bế mạc.

Tại đây, hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn báo cáo, quán triệt về 2 chương trình công tác số 03-CTr/TU, 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII.

Theo đó, Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, đặt ra 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, 6 nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm để thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu hướng tới là phát triển đô thị gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng bền vững.

Về Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đây là một chương trình mới của nhiệm kỳ này, nhằm mục tiêu tổng quát là giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội và quản trị xã hội.

Hội nghị cũng nghe Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin về Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Hà Nội muốn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kết luận hội nghị

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, mục tiêu của Chương trình số 07-CTr/TU là phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

Để hiện thực hóa, thành phố sẽ tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, sẽ xây dựng “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” hoạt động theo nguyên tắc khoa học mở, đổi mới sáng tạo mở; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế về khoa học, công nghệ…

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

“Trong quá trình thực hiện, có sự phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành, đồng thời phổ biến để nhân dân biết, giám sát” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý.

Tin cùng chuyên mục