Hà Nội: Hiệu quả từ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến

ANTD.VN - Hiện nhiều dịch vụ công đã được nâng lên mức độ 4, theo đó người dân có thể làm bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào; đồng thời việc trả kết quả cũng được thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện đến người sử dụng. Như vậy, người dân không cần phải đến các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính như trước đây. Một trong những dịch vụ công đang có tỷ lệ sử dụng cao đó chính là thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông online.