Hà Nội giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025

ANTD.VN - Sáng nay, 20-9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tiếp theo.

Hội nghị cán bộ chủ chốt TP Hà Nội sáng nay, 20-9 (Ảnh: Bá Hoạt)

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trình Đề án quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND, UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đề án này đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận kỹ trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, phân tích chất lượng, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ Thành phố; đồng thời nghiên cứu, căn cứ các nguyên tắc cơ cấu chuẩn bị nhân sự tại Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI và phương hướng công tác nhân sự lãnh đạo cấp ủy, đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP các nhiệm kỳ vừa qua.

Trên tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trong thảo luận, bảo đảm nguyên tắc tập trung, đoàn kết, khách quan, thống nhất, các đại biểu đã tập trung thảo luận, có ý kiến về giới thiệu nhân sự vào quy hoạch Thành ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 của Thành phố.

Việc thực hiện quy trình quy hoạch này là những bước quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt để phục vụ nhiệm vụ phát triển Thủ đô.