Hà Nội: Đổi mới tư duy quản lý báo chí, tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp trong năm 2020

ANTD.VN - Giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Thành ủy trong năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị phải tiếp tục đổi mới tư duy về công tác quản lý báo chí xuất bản, nâng cao chất lượng công tác tham mưu...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân 

Sáng nay, 31-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang… dự hội nghị.

Năm 2019, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội và nhiệm vụ chính trị của thành phố, với tinh thần chủ động, sáng tạo, cơ quan tuyên giáo các cấp của Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chủ động tham mưu triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết Trung ương (khóa XII); chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; các kết luận của Thành ủy về lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo; chủ động hướng dẫn và triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đạt kết quả…

Đặc biệt, trong công tác báo chí xuất bản, năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí Hà Nội tập trung và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô trên các lĩnh vực. Việc chỉ đạo, định hướng được thực hiện thường xuyên, nhất là định hướng thông tin về các vụ việc nóng, nhạy cảm.

Có thể nói, báo chí Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, phản ánh toàn diện, sinh động đời sống xã hội của Thủ đô và đất nước; tham gia giải quyết các vấn đề nóng, nhạy cảm, dân sinh bức xúc; đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tác, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần định hướng dư luận và ổn định xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đã tham mưu và tổ chức tốt 2 Giải báo chí của thành phố: Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II.

Hai giải báo chí của thành phố đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và đông đảo nhà báo tham gia.

Ngoài ra, công tác thông tin, tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, dư luận xã hội, văn hóa – văn nghệ… đều được triển khai một cách tích cực, nghiêm túc, có nhiều tiến bộ lớn.

Dù vậy, báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua như: việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh và dự báo tình hình có lúc chưa kịp thời; một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm, còn tư tưởng “khoán trắng” cho Ban Tuyên giáo; chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo chưa đồng đều…

Xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội và cả nước, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã xây dựng 11 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo của thành phố.

Trong đó, tập trung vào tuyên truyền về đại hội đảng các cấp; tuyên truyền thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí xuất bản; nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành tuyên giáo của thành phố đã đạt được thời gian qua, góp phần vào kết quả và sự phát triển chung của thành phố.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng chỉ ra một số hạn chế của công tác tuyên giáo thời gian qua, đòi hỏi ngành cần có giải pháp khắc phục.

Đặc biệt trong năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cần sự quyết tâm, chủ động cao của các cấp ngành để tận dung tốt thời cơ thuận lợi, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy và các cấp, ngành; Tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô trong năm 2020, gắn với phong trào thi đua yêu nước.

Trước mắt, Ban Tuyên giáo cần tập trung triển khai các kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố; tham mưu, tổ chức tốt việc tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu ngành Tuyên giáo của thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các đề án, chương trình liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Cùng đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy về công tác quản lý báo chí xuất bản. Năm 2020, thành phố bắt đầu triển khai thực hiện công tác sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyêt. Do vậy, cần chủ động thực hiện, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong xã hội, sớm phát hiện những trường hợp nguy cơ gây mất ổn định ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp xử lý, phòng ngừa, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và tích cực hơn nữa trong đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Muốn vậy, phải phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuyên giáo; tập trung phát triển đội ngũ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các cán bộ làm công tác tuyên giáo, ban Tuyên giáo các cấp của thành phố phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, sát thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng mong muốn cấp ủy cần quan tâm bố trí cán bộ đủ phẩm chất năng lực, phục vụ công tác tuyên giáo; cùng với đó, quan tâm tạo điều kiện để các trung tâm bồi dưỡng chính trị phát huy chất lượng đào tạo cán bộ tuyên giáo…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ có quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Một tập thể, hai cá nhân khác thuộc thành phố Hà Nội được tặng Bằng khen của Thủ tướng vì thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 17 cá nhân. UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo của thành phố năm 2019.

39 tập thể và 27 cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy.