Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu

  • 14/04/2019 10:25
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Hà Nội sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp: đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu; hỗ trợ đặt tên thương hiệu; thiết kế biểu tượng hoặc hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu và quảng bá, truyền thông online...

Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu ảnh 1

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội sẽ đáp ứng, tham gia mạng lưới toàn cầu

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020, hướng tới mục tiêu: đến hết năm 2020, có khoảng 900 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội. Trong đó có khoảng 400 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Hết năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 18% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Nội; chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hàng năm tăng trên 12%, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân ngành công nghiệp 2 năm 2019 - 2020 đạt từ 9,78 - 10,79%/năm để đạt mục tiêu cả giai đoạn 2016 - 2020 tăng 8,6 - 9%.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chính như: xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất...

Đáng chú ý, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp  trên địa bàn Thành phố xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế; tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm hướng tới sản xuất - kinh doanh bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ và phân phối sản phẩm, UBND Thành phố đã chỉ đạo triển khai Quy chế "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu" năm 2019.

Cụ thể, TP sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp: đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu; hỗ trợ đặt tên thương hiệu; thiết kế biểu tượng (lôgô) hoặc hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm bằng các loại hình marketing như quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, sản phẩm phim thương hiệu, xây dựng website, truyền thông online, in ấn các sản phẩm truyền thông, quảng cáo bảng/biển, tổ chức sự kiện…

Tin cùng chuyên mục