Hà Nội: Đề nghị mở rộng hỗ trợ đặc thù với trẻ em dưới 15 tuổi thuộc hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội đề nghị bổ sung hỗ trợ đặc thù đối với trẻ em dưới 15 tuổi, là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình sau khi thoát nghèo, thoát cận nghèo để ổn định cuộc sống.
Hà Nội đề nghị sửa đổi điều kiện hưởng chính sách đặc thù

Hà Nội đề nghị sửa đổi điều kiện hưởng chính sách đặc thù

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề nghị bổ sung hỗ trợ đặc thù đối với trẻ em dưới 15 tuổi, đây là nhóm trẻ em chưa đến tuổi lao động. Việc bổ sung chính sách nhằm đảm bảo trẻ em không phải lao động trước tuổi, được thực hiện quyền về học tập và giảm nguy cơ trở thành trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Phạm vi áp dụng, trẻ em dưới 15 tuổi phải là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Bên cạnh đó, trong hộ không có người trong độ tuổi lao động hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trong độ tuổi lao động nhưng dưới 18 tuổi và đang học văn hoá, học nghề.

Mức hỗ trợ hàng tháng 2 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thông; 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị.

Ngoài việc bổ sung đối tượng thụ hưởng, UBND TP Hà Nội cũng đề xuất sửa đổi điều kiện hưởng từ "hộ nghèo, hộ cận nghèo" thành "hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo". Việc sửa đổi quy định trên theo quy định về chuẩn nghèo mới, tiêu chí thu nhập của hộ nghèo bằng hộ cận nghèo.

Do vậy, khi mức hỗ trợ bằng tiêu chí thu nhập, hộ sẽ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, nội dung sửa đổi để đảm bảo phù hợp với quy định chuẩn nghèo mới, chống tái nghèo.

Dự kiến đối tượng thụ hưởng chính sách năm 2022 khoảng 12.887 người tăng 3.997 người so với hiện nay. Kinh phí thực hiện một năm (kể từ 2022) dự kiến 381 tỷ đồng.