Hà Nội: Đăng ký mã cho phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia ở đâu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội vừa đồng ý việc cấp mã xác nhận cho phương tiện hoạt động vận chuyển chuyên gia, công nhân cho các doanh nghiệp được phép hoạt động theo Chỉ thị 17 của thành phố để đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo lao động sản xuất an toàn, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia phục vụ lao động, sản xuất.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo thống nhất về chủ trương việc cấp mã xác nhận cho phương tiện hoạt động vận chuyển chuyên gia, công nhân theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 3559/SGTVT-VP ngày 30/7/2021.

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận đăng ký danh sách phương tiện phục vụ vận chuyển chuyên gia, công nhân của các đơn vị, doanh nghiệp, chủ đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý được phép hoạt động theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP, gửi Sở Giao thông vận tải kiểm tra, cấp mã xác nhận cho phương tiện.

Việc đăng ký được chỉ đạo rõ như sau: đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động nằm trên địa bàn quản lý (bao gồm cả trong các Cụm công nghiệp): UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện.

Các nhà máy, cơ sở sản xuất nằm trong các Khu công nghiệp đăng ký phương tiện với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đối với các công trình trọng điểm, dự án đầu tư cấp bách: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện.

Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận đăng ký phương tiện của các đơn vị, doanh nghiệp, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo được phép hoạt động theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP và tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo, giải quyết kịp thời...