Hà Nội dẫn đầu cả nước về chất lượng công dân nhập ngũ

ANTĐ - Ngày  22-7, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng (2006 - 2016). Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì hội nghị.

Thanh niên Hà Nội tự hào dưới lá quốc kỳ trước giờ lên đường nhập ngũ

10 năm qua, Thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc Luật Quốc phòng sát với đặc điểm tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Hà Nội còn làm tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh; đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế là một bước củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Thủ đô Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về chất lượng tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ và đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ. Lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chính quy ngày càng được nâng lên, thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao vai trò của Bộ Tư lệnh Thủ đô, ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện Luật quốc phòng thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Luật Quốc phòng gắn với phổ biến quán triệt các văn bản pháp luật về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương trong tình hình mới, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và việc thực hiện Luật Quốc phòng nói riêng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô.