Hà Nội có nhiều cách làm tốt, mô hình hay trong thi đua yêu nước

ANTD.VN -  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đánh giá, Hà Nội luôn đi đầu, có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác thi đua...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Ngày 29-7, tại Hà Nội Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng năm 2019.

Đầu tàu kinh tế - xã hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lãnh đạo các thành phố thuộc Cụm thi đua luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng của các thành phố trong những năm qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được kết quả đáng khích lệ, các phong trào thi đua đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động.

Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các thành phố đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.  

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, 5 thành phố trong cụm thi đua là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đã Nẵng, Cần Thơ tiếp tục tăng trưởng tốt, đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH chung của đất nước. Riêng về chỉ tiêu thu ngân sách, TP Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với số thu ước đạt 193.310 tỷ đồng (đạt 48,43% dự toán). Hà Nội đứng thứ hai với 132.134 tỷ đồng (đạt 50,2% dự toán). Thu ngân sách của 5 thành phố chiếm gần 60% cả nước.

Hà Nội dẫn đầu về một số chỉ tiêu như: thu hút du khách với 14,4 triệu lượt; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 5,3 tỷ USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,19%... Các thành phố cũng đã tổ chức tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, những gương điển hình tiên tiến; đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng thống nhất thông qua quy chế hoạt động và bình xét thi đua, trong đó, nội dung thi đua được cụ thể hóa với 4 nội dung và 36 tiêu chí với thang điểm cụ thể…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Công tác thi đua cần luôn đổi mới

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đánh giá, các thành phố trong cụm thi đua đã có nhiều điểm mới, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước theo đặc thù từng thành phố, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó như: trật tự đô thị, cải cách hành chính, an toàn thực phẩm…

Ấn tượng với Hà Nội về việc luôn phát động thi đua sớm, hiệu quả, bà Trần Thị Hà đề nghị các đơn vị cần học tập cách làm của Thủ đô để các phong trào thi đua lan tỏa hơn nữa.

Đồng ý với ý kiến các thành phố về việc thủ tục khen thưởng hiện đang rườm rà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đang xem xét, xin ý kiến các đơn vị đề đề xuất cắt giảm các thủ tục. Đáng chú ý, sắp tới Bộ Nội vụ sẽ đưa vào sử dụng phần mềm phục vụ công tác khen thưởng…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác thi đua cần luôn đổi mới, hiệu quả hơn theo tinh thần “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, 5 thành phố cần tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình tốt, cách làm hay; Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua nhất là cán bộ, công chức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu theo như chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ...