Hà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễHà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễ

Hà Nội: Ấn tượng với hình ảnh lực lượng Công an phục vụ nhân dân kỳ nghỉ lễ

ANTD.VN - Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2023, hình ảnh những người chiến sỹ Công an Nhân dân bình dị phục vụ nhân dân đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội thật ấn tượng về Thủ đô "Trái tim của cả nước:.