Hà Nội: 81 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%

ANTD.VN - Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT lên 98,49%, 60.559 học sinh THPT và 4.558 học sinh GDTX của Hà Nội được nhận bằng tú tài năm 2017.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017, Hà Nội có tỷ lệ học sinh khối trung học phổ thông đỗ tốt nghiệp là 99,36%, tương đương 60.559 thí sinh; khối giáo dục thường xuyên là 96,24%, tương đương với 4.558 thí sinh. 

Với tỷ lệ này, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Hơn 1/3 trường THPT Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT 100%

Đáng chú ý, Hà Nội có 81 trường THPT đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Trong đó, hầu hết các trường điểm trên địa bàn thành phố đều có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100% như: Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Hà Nội-Amsterdam...Tuy nhiên, trường chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Khoa học tự nhiên, trường Phan Đình Phùng… vẫn có thí sinh trượt tốt nghiệp.

Toàn thành phố có 7 cơ sở giáo dục có tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt dưới 90%, hầu hết đều thuộc khối trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Có trường như THPT Chương Mỹ B có tới 21 trên 477 thí sinh trượt tốt nghiệp. Trường THPT Tân Dân có 18 trên 346 thí sinh trượt tốt nghiệp.

Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho thấy có đến 569 thí sinh không đủ điểm đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó khối trung học phổ thông có 391 học sinh, khối giáo dục thường xuyên có 178 học sinh.