Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?

Hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, chậm trễ, gây bức xúc đến khi nào?

ANTD.VN - Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ, đoạn từ Nghi Tàm đến An Dương vừa tái khởi động sau nhiều tháng phải tạm dừng. Theo tiến độ ban đầu, dự án phải hoàn thành vào năm 2021, nhưng đến nay vẫn ì ạch thi công gây ùn tắc giao thông kéo dài, đường sá hư hỏng, bụi và bẩn khiến người dân bức xúc.