Giật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh XuânGiật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh Xuân

Giật mình với hệ thống, trang thiết bị phòng cháy để “đắp xó” trong chung cư mini ở Thanh Xuân

ANTD.VN -  Một tòa chung cư mini nằm sâu trong ngách 61/12 phố Chính Kinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội khiến nhiều người không khỏi giật mình về sự thiếu an toàn cho cư dân đang sinh sống tại đây. Qua buổi kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra liên ngành quận Thanh Xuân cho thấy, tòa nhà hiện có 33 hộ gia đình đang sinh sống, nhưng đang tồn tại có rất nhiều các vi phạm về phòng cháy chữa cháy và xây dựng...