Giao lưu trực tuyến với Bộ TN-MT: Dân thắc mắc chính sách bồi thường, chậm cấp "sổ đỏ"

ANTD.VN - Đến thời điểm này, theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, số câu hỏi người dân, doanh nghiệp gửi đến ngành Tài nguyên và Môi trường chiếm tới 64% liên quan đến các vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, khiếu kiện, giao đất, cho thuê đất, cấp sổ đỏ…

Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến giữa Bộ TN-MT và người dân, doanh nghiệp

Buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp” diễn ra từ 8h sáng đến 17h ngày hôm nay, 7-11.

Theo Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà, thời gian qua Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh thủ tục hành chính, chẳng hạn như: Lĩnh vực quản lý đất đai giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; giảm 9 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; một số thủ tục con hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận đã được bãi bỏ; thời gian thực hiện thủ tục giảm so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục; đơn giản hóa thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp; Lĩnh vực khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết...

Bộ thường xuyên tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân thông qua các đường dây nóng ở trung ương và địa phương. Hầu hết các tỉnh đã rà soát công bố công khai, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định.

Mặc dù vậy, một số cơ chế, chính sách hiện vẫn còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập dẫn đến hiệu quả giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa kịp thời, nhất là trong các lĩnh vực quan lý đất đai, môi trường, quản lý tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, công tác triển khai trên thực tế còn nhiều bất cập. Còn nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nắm vững quy trình thủ tục dẫn đến chưa đến đúng nơi phải nộp hồ sơ hoặc phải bổ sung hồ sơ làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục; ở một số cơ quan, một số địa phương còn một bộ phận cán bộ, công chức phục vụ trong lĩnh vực thủ tục hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu năng lực, còn lợi dụng chức trách nhiệm vụ, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Vì vậy, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ngoài việc giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp, đợt giao lưu trực tuyến này còn là dịp để Bộ Tài nguyên và Môi trường lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của người dân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tính đến thời điểm này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hàng trăm câu hỏi được người dân và doanh nghiệp gửi đến buổi giao lưu trực tuyến. “Lĩnh vực quản lý đất đai vẫn chiếm tỷ lệ câu hỏi cao nhất, chiếm 64% liên quan đến các vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, khiếu kiện, giao đất cho thuê đất, cấp sổ đỏ… Tiếp đến là vấn đề môi trường (15%), địa chất khoáng sản là 6%, tài nguyên nước và các lĩnh vực đo đạc chiếm 4% mỗi lĩnh vực, vấn đề biển đảo hiện chưa có câu hỏi, vấn đề thanh tra giải quyết kiếu nại tố cáo câu hỏi hiện 8%...”, ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin.

Theo ông Cường, đến ngày 12-11, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn tất việc trả lời các câu hỏi được gửi đến trong ngày giao lưu trực tuyến hôm nay. Riêng với các Sở Tài nguyên và Môi trường, hạn trả lời đến hết ngày 19-11.

Đây là lần thứ 16 ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp. Hiện Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn đang tiếp tục nhận câu hỏi tại địa chỉ http://gltt.monre.gov.vn.