Giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

Đây là một trong những quy định tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ…

Giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Cụ thể, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước của các tổ chức tín dụng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương.

Đối với giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) thì phải báo cáo đối với các giao dịch có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Các tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian hoặc tổ chức tài chính thụ hưởng tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải có biện pháp để xác định giao dịch không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Đồng thời, phải áp dụng biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch không đầy đủ, không chính xác thông tin về thanh toán không tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Việc quy định chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, theo Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế, bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia…