Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

ANTĐ - Hôm qua (3-10), Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đã có buổi làm việc với huyện Ba Vì và Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội về việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2011 đến nay.

Bà Nguyễn Thị Thùy – Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội của huyện Ba Vì. Đồng thời, đề nghị huyện Ba Vì thường xuyên rà soát và thực hiện đúng quy định trong xét duyệt, quản lý các đối tượng được thụ hưởng. Tại Trung tâm bảo trợ, Đoàn giám sát ghi nhận các đề xuất của Trung tâm về chế độ, chính sách trợ cấp và bổ sung kinh phí cải tạo, mở rộng quy mô trong tiếp nhận người già, trẻ tàn tật.