Giảm mạnh đầu điểm kiểm tra các môn học, bỏ điểm kiểm tra 1 tiết với học sinh trung học

  • 13/09/2020 15:39
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Từ năm học này, học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ hình thức kiểm tra 1 tiết. Theo đó, số đầu điểm kiểm tra các môn học giảm mạnh và được đánh giá theo nhiều hình thức đa dạng hơn.
Giảm mạnh đầu điểm kiểm tra các môn học, bỏ điểm kiểm tra 1 tiết với học sinh trung học ảnh 1

Quy định mới về đánh giá, xếp loại học sinh trung học giảm mạnh đầu kiểm tra các môn học

Thông tư số 26 do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 11/10 sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT cũ từ năm 2011.

Theo đó, điểm mới đáng lưu ý là về hình thức kiểm tra, thay vì quy định cũ về kiểm tra định kỳ gồm: Kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên; kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên; kiểm tra học kỳ thì trong Thông tư 26, học sinh THCS và THPT chỉ được kiểm tra, đánh giá giữa kì và cuối kì, không còn điểm kiểm tra 1 tiết.

Cụ thể, học sinh THCS, THPT được đánh giá qua điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên được tính hệ số 1. Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ tính hệ số 2. Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ tính hệ số 3.

Trong đó, Bộ GD-ĐT quy định môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học chỉ còn hai đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học có 3 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Môn học có từ trên 70 tiết/năm học có 4 đầu điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Điểm trung bình môn học kỳ là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ với các hệ số quy định.

So với quy định hiện hành, tổng số đầu điểm kiểm tra đánh học sinh theo Thông tư 26 đã giảm. Môn nhiều nhất cũng chỉ có 6 đầu điểm.

Các hoạt động đánh giá được cụ thể hóa hơn so với thông tư trước đây. Trong đó, kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hỏi - đáp, viết ngắn, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập gắn với chủ đề dạy học cụ thể.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ. Loại hình kiểm tra, đánh giá này cũng được đa dạng hóa thông qua bài kiểm tra (có thể thực hiện trên giấy, hoặc trên máy tính với thời gian từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa là 120 phút), bài thực hành, dự án học tập.

Theo Phó vụ trưởng Vụ Trung học, Bộ GD-ĐT Sái Công Hồng, việc sử dụng hình thức kiểm tra, đánh giá thông qua bài thực hành, dự án học tập giúp mức độ đánh giá được rộng hơn, sâu hơn.

Tuy nhiên, giáo viên cần hướng dẫn và công bố công khai tiêu chí đánh giá trước cho học sinh, để bảo đảm khách quan, công bằng, tương đương về mức độ hay yêu cầu cần đạt so với các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

Tin cùng chuyên mục