Giảm 0,25%/năm các mức lãi suất kể từ ngày 10-7

  • 08/07/2017 06:50
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 7-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố quyết định điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành từ ngày 10-7.

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng sẽ giảm 0,25%. Giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thực hiện đúng các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất tiền gửi của tổ chức, cá nhân tại TCTD, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế; chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản; thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có cơ sở giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; áp dụng mức thu phí hợp lý đối với các khoản phí được thu theo quy định của pháp luật nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng vay. 

Thống đốc NHNN yêu cầu Tổng giám đốc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện văn bản này. Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các giải pháp nêu tại mục 1; báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 7-2017 về NHNN.

Tin cùng chuyên mục