Giải quyết kịp thời chế độ cho lao động mất việc tại công ty PouYuen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề nghị TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, giám sát doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng lao động, giải quyết các chế độ, chính sách đối với những lao động bị cắt giảm.

Liên quan đến tình hình lao động, việc làm tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH đã có ý kiến gửi đến UBND TP.HCM về vấn đề này.

Theo đó, qua theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm cho thấy, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dự kiến phải cắt giảm lao động với số lượng lớn.

Để hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định tình hình việc làm, đời sống người lao động, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, và các cơ quan liên quan của thành phố chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

Từ đó để kịp thời có những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động;

Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp xây dựng phương án sử dụng lao động và giải quyết các chế độ, chính sách đối với những lao động bị cắt giảm theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần chỉ đạo, đôn đốc các Trung tâm dịch vụ việc làm của TP. HCM tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin, kết nối cung - cầu lao động, giới thiệu việc làm đối với những người lao động bị mất việc làm để họ sớm tìm được việc làm mới phù hợp.

Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ khi doanh nghiệp gặp khó khăn; tăng cường hỗ trợ các bên trong doanh nghiệp, tiến hành các hoạt động đối thoại, thương lượng để xác lập các điều kiện lao động phù hợp, giải quyết hài hòa lợi ích các bên; kịp thời hướng dẫn, xử lý các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự xã hội.