Ghi nhận kiến nghị về quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014

ANTĐ - Ngày 1-4, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn hỏa tốc cho biết, đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, giải quyết theo hướng linh hoạt, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia BHXH và hưởng lương. 

Trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người lao động liên quan đến việc thực hiện các quy định của luật.

Trước việc một số công nhân trên địa bàn TP.HCM ngừng việc để bày tỏ quan điểm không đồng tình với quy định của Luật BHXH, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm bắt tình hình và ghi nhận ý kiến của người lao động, các cơ quan, tổ chức có liên quan về những quy định của Luật BHXH gửi Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội.