Gắn công tác thi đua với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  • 27/11/2018 13:28
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 27-11, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị tổng kết phong trào thi đua  “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018 của Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội.

Thực hiện theo Kế hoạch 269/KH-CAHN-PX13-PV11 ngày 16-8-2018 về việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc CATP theo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Công an, đồng thời căn cứ đặc điểm và chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, CATP đã điều chỉnh Cụm thi đua số 4 mới  trên cơ sở hợp nhất 2 Cụm thi đua số 4, 5.

Theo đó Cụm thi đua số 4 gồm 10 đơn vị thuộc khối XDLL, Hậu cần và trực thuộc CATP, trong đó Phòng Hậu cần là Đơn vị Cụm trưởng, Phòng Tham mưu là Đơn vị Cụm phó.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã căn cứ vào nội dung chuyên đề thi đua đăng ký từ đầu năm, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức cho CBCS, CNV lao động trong đơn vị tham gia thực hiện.

Gắn công tác thi đua với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Trong năm 2018, các đơn vị trong Cụm đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua do CATP phát động. Gắn công tác thi đua với việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII; các chỉ thị của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, phát huy phẩm chất, đạo đức, tác phong cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho CBCS.

Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần tích cực trong công tác dân vận và xây dựng hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội từ thiện của các đơn vị trong Cụm tiếp tục được duy trì, thể hiện được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính nhân văn.

Biểu dương nỗ lực và thành tích của các đơn vị trong Cụm thi đua số 4, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu, để phong trào thi đua năm 2019 đạt được kết quả tốt, các đơn vị trong Cụm cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của Công an Thành phố về công tác thi đua khen thưởng.

Gắn công tác thi đua với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 2

Bàn giao Cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 giữa Phòng Hậu cần và Phòng Tham mưu

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2019 do Công an Thành phố phát động, cụ thể hóa thành những công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Cùng với đó, cần khắc phục những khó khăn trong quá trình kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy.

“Các đơn vị trong Cụm thi đua cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình trên các mặt công tác, từ đó tham mưu cho Ban Giám đốc CATP lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả.

Cụ thể hóa các chỉ tiêu công tác được Công an Thành phố giao để xây dựng tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng đơn vị", Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu và nhấn mạnh, các đơn vị trong Cụm cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 100 của Giám đốc Công an Thành phố. Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích các khoản kinh phí đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát.

Đối với các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó ngay từ những tháng đầu năm 2019 cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, có lịch và lộ trình tổ chức và điều hành có hiệu quả, sáng tạo các hoạt động của Cụm thi đua theo hướng thiết thực, tránh hình thức, phù hợp với đặc điểm của các đơn vị.  

Tại Hội nghị, Phòng Hậu cần đã bàn giao cờ đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua số 4 năm 2019 cho Phòng Tham mưu; và suy tôn các danh hiệu thi đua trong năm 2018 với các đơn vị trong Cụm.

Tin cùng chuyên mục