Gần 6 triệu người sử dụng ứng dụng VneID

ANTD.VN - Theo cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, nhờ sự vào cuộc tích cực của ngành Công an, ứng dụng VNeID có sự tăng trưởng đột biến trong tháng 7 và 8/2022. Tính đến ngày 31/8/2022, ước tổng số người dùng đã đạt 5,78 triệu, tăng 4,86 triệu so với tháng trước.