Gần 400 chiếc điện thoại đắt tiền bị đánh cắp

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đang thụ lý vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, tạm giữ 355 chiếc điện thoại là tang vật vụ án. 

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo ai là chủ sở hữu của những chiếc điện thoại này, đề nghị liên hệ cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, gặp đồng chí Vũ Minh Tú, cán bộ Đội CSHS để giải quyết.

1.      01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013405004210288

2.      01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013467002482939

3.      01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013623009517735

4.      01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013420001137103

5.      01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013434001086806

6.      01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 358689057973685

7.      01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013406006048650

8.      01 điện thoại di động iPhone 5 màu đen IMEI: 990002875771931

9.      01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 013885006527088

10. 01 điện thoại di động iPhone 5C màu xanh IMEI: 357996056928003

11. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu đen IMEI: 352001067853434

12. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu trắng IMEI: 355677071593897

13. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu đen IMEI: 352000064750684

14. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 352020061661841

15. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013346001218173

16. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu trắng IMEI: 352087078785970

17. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 358758052619302

18. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002812669692

19. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu trắng IMEI: 358757057928908

20. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu đen IMEI: 013622005178211

21. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu đen IMEI: 013429007062439

22. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013431003729201

23. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002803682978

24. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu đen IMEI: 013726001914642

25. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002746762325

26. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013345002053225

27. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu đen IMEI: 013351008708689

28. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013619007671003

29. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu đen IMEI: 352000065167888

30. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013403003763225

31. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 358840050998035

32. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002844752525

33. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 358759051072733

34. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 012421000182157

35. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 358758058605511

36. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu trắng IMEI: 35880805972573

37. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu vàng IMEI: 013433000230605

38. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013551005536492

39. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu vàng IMEI: 013440007366720

40. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI:013417003088854

41. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI:013333009777768

42. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013718000890923

43. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013630002377629

44. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013351001703737

45. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu vàng IMEI: 013433005136690

46. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013555007580804

47. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990003194731283

48. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013731001379374

49. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu vàng IMEI: 013623004504134

50. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013552006581479

51. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu vàng IMEI: 013403001877183

52. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013554007823603

53. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013625004362538

54. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 990003173338084

55. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013333002399384

56. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI:990003181523370

57. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013629003515575

58. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013405001969688

59. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013550009233254

60. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013419007925610

61. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013430006600476

62. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013626005060915

63. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002777779297

64. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 0136190001911231

65. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013407000928251

66. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002808668592

67. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013718000112187

68. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013351007789466

69. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 012628005316560

70. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013410007331594

71. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002272351691

72. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013349004913568

73. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013429005683798

74. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 990002870730437

75. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013715001874856

76. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI:013730001456844

77. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013555009561133

78. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013622003305717

79. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 03623002275000

80. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013404005999130

81. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013430002316960

82. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013633002891904

83. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013630003516092

84. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013417003517969

85. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013435002503020

86. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 990002234152856

87. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002886330032

88. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 013436001460667

89. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002722796743

90. 01 điện thoại di động iPhone 5 màu xám IMEI: 013418004213210

91. 01 điện thoại di động iPhone 5SE màu hồng IMEI: 013432004444899

92. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 356655588688798

93. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu trắng IMEI: 358751057012672

94. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu xám IMEI: 358758058178659

95. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 013987000105984

96. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu trắng IMEI: 013852006140056

97. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 013881008647289

98. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 358805051758589

99. 01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 358808053752493

100.  01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 351983066323652

101.  1 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 358806055191660

102.   01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 355440079450150

103.  01 điện thoại di động iPhone 5S màu xám IMEI: 013853000382306

104.  01 điện thoại di động iPhone 5S màu xám IMEI: 358807059345088

105. 1 điện thoại di động iPhone 5S màu xám IMEI: 358754050472240

106.   01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 358760059892551

107.  01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI:  352040068399021

108.  01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 352008062827438

109.  01 điện thoại di động iPhone 5S màu vàng IMEI: 352027062418284

 110.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 01399100210521

111.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 990002234518114

112.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu trắng IMEI: 358689053264352

113.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu trắng IMEI: 013347000927897

114.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu trắng IMEI: 013410002183305

115.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 013881009037621

116.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 358538050303574

117.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 357989056633053

118.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 358779058717171

119.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 358825057525378

120.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 358807057466472

121.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu trắng IMEI: 358806053498711

122.  01 điện thoại di động  iPhone 5SE màu hồng IMEI: 013887001054456

123.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 358760053034721

124.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu trắng IMEI: 358757052815464

125.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 013972004195744

126.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 013880009697186

127.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 358684050695989

128.  01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 358760054996928

129. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 355676071508277

130. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 358805054230057

131. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 358766052880808

132. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 351980062238504

133. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 352041068855137

134. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 358692050489543

135. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 352021069197143

136. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 358757058218895

137. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 352006068700064

138. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 352041068854049

139. 01 điện thoại di động  iPhone 5 màu trắng IMEI: 013717001998347

140. 1 điện thoại di động  iPhone 5 màu trắng IMEI: 990002769135763

141. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 358757052871988

142. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 358691058440599

143. 01 điện thoại di động  iPhone 5 màu trắng IMEI: 013404002291846

144. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu trắng IMEI: 358808051383903

145. 01 điện thoại di động  iPhone 5 màu trắng IMEI: 013433000244416

146. 01 điện thoại di động  iPhone 5 màu trắng IMEI: 013631000656550

147. 01 điện thoại di động  iPhone 5 màu đen IMEI: 013430007230075

148. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu xám IMEI: 352031062795157

149. 01 điện thoại di động  iPhone 5SE màu hồng IMEI: 345645678555665

150. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu trắng IMEI: 358809053363240

151. 01 điện thoại di động  iPhone 5S màu vàng IMEI: 358757057981485

152. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu trắng IMEI: 358538051307038

153. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu xanh IMEI: 358027051609445

154. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu trắng IMEI: 358538052429484

155. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu trắng IMEI: 357990056513816

156. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu cam IMEI: 357995055614887

157. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu cam IMEI: 357995055616858

158. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu cam IMEI: 358792051289189

159. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu xanh IMEI: 357996053152060

160. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu xanh IMEI: 357996058833193

161. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu trắng IMEI: 357996054028939

162. 01 điện thoại di động  iPhone 5C màu cam IMEI: 013838006919573

163. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354409605314150

164. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 359278063946064

165. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 352060568927

166. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 359279060135701

167. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 359316065987882

168. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 3592226062478449

169. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 356398079967104

170. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 355901067064816

171. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354428066740908

172. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 359306063939993

173. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 359231061596456

174. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 353322071019344

175. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354408061024888

176. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 352072060944231

177. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 359233063586832

178. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 356984063862507

179. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 356080083791839

180. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 359307066749451

181. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354404069066989

182. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 358359067045029

183. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 352075062381245

184. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 359230062666748

185. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 358364065930305

186. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 354409062346320

187. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 358374068171963

188. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 356979065676467

189. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 356986063243246

190. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 356680083166255

191. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 359226061811590

192. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 354443664212693

193. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 359236067035615

194. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 355408079829723

195. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 356985061967495

196. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 358365069764848

197. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 352028072433530

198. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 359284067305828

199. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu trắng IMEI: 354407067584689

200. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 356985066710908

201. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354450061915566

202. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 352016070117551

203. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu trắng IMEI: 359236067514585

204. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 359229061679447

205. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 354445064479925

206. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu trắng IMEI: 352026079368477

207. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 359301066354175

208. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 356990065229744

209. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu trắng IMEI: 354427068408654

210. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 355404071741560

211. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354406064428320

212. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354444067100505

213. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 352068067559717

214. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354410062942043

215. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 355403071584749

216. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354428069007710

217. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 355398076957488

218. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354429067382518

219. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu xám IMEI: 354403063234155

220. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 356980067717176

221.01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354409062291575

222. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354407068006997

223. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu trắng IMEI: 359237069189707

224. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 356978069335369

225. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 359307066839750

226. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 353322072764740

227. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354411069637511

228. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 354450066514166

229. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu đen IMEI: 356984067254180

230. 01 điện thoại di động  iPhone 6 màu vàng IMEI: 352092075731654

231. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu vàng IMEI: 355414079624122

232. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu vàng IMEI: 355413071338251

233. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu vàng IMEI: 353260074837348

234. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354392060704965

235. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 352043078839135

236. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 354388063745195

237. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng  IMEI: 354440060572823

238. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354441064529132

239. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354435064014459

240. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 352066068934657

241. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 354451067461803

242. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353330072742020

243. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353332071370084

244. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 355731071412978

245. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354389064010894

246. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354453064277208

247. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354393067974791

248. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 355389070959174

249. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 355876067015358

250. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 352043077174237

251. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 353292071073882

252. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu xám IMEI: 353288071767614

253. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353333070327505

254. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 358353069600790

255. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 354378061304509

256. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 355877067487399

257. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 354393060470481

258. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354389068655249

259. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 354454096317455

260. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 352044075084089

261. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 359244067044777

262. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 359246096757975

263. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 354389060206751

264. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 355380071092081

265. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 354376063288431

266. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 355876061686980

267. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 359322061745691

268. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354389067209659

269. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354435064707649

270. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 352062065714796

271. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu trắng IMEI: 357000063015951

272. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu trắng IMEI: 354379068917467

273. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu xám IMEI: 354455063212862

274. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354437068301007

275. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354376066177888

276. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu trắng IMEI: 354380068151867

277. 01 điện thoại di động  iPhone 6 plus màu vàng IMEI: 354388063548094

278. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu vàng IMEI: 353292072195908

279. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353299074204562

280. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu xám IMEI: 35573507286084

281. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu vàng IMEI: 353328070072796

282. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 35573007363773

283. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353300070792988

284. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353333072966599

285. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 35329207107392

286. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353337079402680

287. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353334071499590

288. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353337070727358

289. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353335070093946

290. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu hồng IMEI: 353332072848542

291. 01 điện thoại di động  iPhone 6S plus màu vàng IMEI: 353289075104937

292. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu vàng IMEI        : 35413071338251

293. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu xám IMEI       :  353311076577596

294. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu xám IMEI       :  355689077406370

295. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 353316072206413

296. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu xám IMEI       :  353263073865096

297. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 353250076579732

298. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 355420078045651

299. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 358586076959398

300. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 355693079530666

301. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI     : 3555429076262833

302. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 353257073804188

303. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu xám IMEI       :  358566072472200

304. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 355691074019040

305. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 353258075353034

306. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu vàng IMEI       : 355423072506285

307. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 358572078646979

308. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 355693072344396

309. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI       : 355764070224375

310. 01 điện thoại di động  iPhone 6S màu hồng IMEI    :

311. 01 điện thoại di động  iPhone 7 màu đen IMEI: 355331083231837

312. 01 điện thoại di động  iPhone 7 màu vàng IMEI:  7557300816442532

313. 01 điện thoại di động  iPhone 7 màu vàng IMEI: 353845083531971

314. 01 điện thoại di động  iPhone 7 plus màu hồng IMEI: 359171073557130

315. 01 điện thoại di động  iPhone 7 plus màu vàng IMEI: 359188073454001

316. 01 điện thoại di động  iPhone 7 plus màu hồng IMEI: 353816086241520

317. 01 điện thoại di động  iPhone 7 plus màu hồng IMEI: 359178073200116

318. 01 điện thoại di động  iPhone 7 plus màu hồng IMEI: 359210075261239

319. 01 điện thoại di động  iPhone 7 plus màu vàng IMEI: 355348083837629

320. 01 điện thoại di động  iPhone 7 plus màu hồng IMEI: 355358087315285

321. 01 iPad 3 màu trắng IMEI: 013217004021569

322. 01 iPad 3 màu trắng IMEI: 012927003005402

323. 01 iPad 3 màu trắng IMEI: 013308005605862

324. 01 iPad 3 màu trắng IMEI: 013215000192699

325. 01 iPad Air 2 màu vàng IMEI: 355889065890615

326. 01 iPad mini màu đen: 990002390347514

327. 01 iPad Air 2 màu vàng: 356966060534460

328. 01 điện thoại di động Samsung J7 màu vàng IMEI: 359596073904025

329. 01 điện thoại di động Samsung A8 màu vàng IMEI: 35460307186452701

330. 01 điện thoại di động Samsung J3 màu vàng IMEI: 35641207556095001

331. 01 điện thoại di động Samsung J7 Prime màu vàng IMEI: 55415082463012

332. 01 điện thoại di động Samsung J7 màu vàng IMEI: 352425061372739

333. 01 điện thoại di động Samsung J2 màu vàng IMEI: 358815071814072

334. 01 điện thoại di động Samsung Grand Prime trắng IMEI: 354621077593049

335. 01 điện thoại di động Samsung J7 trắng IMEI: 353236071020310

336. 01 điện thoại di động Samsung J5 Prime vàng IMEI: 355079080173680

337. 01 điện thoại di động Samsung J5 vàng  IMEI: 352700077207347

338. 01 điện thoại di động Samsung S7 IMEI: 35550107230040101

339. 01 điện thoại di động Samsung Note 5 trắng IMEI: 990005834907447

340. 01 điện thoại di động Samsung Note 3 đen IMEI: 35857905272835009

341. 01 điện thoại di động Samsung J2 Prime vàng IMEI: 357623088488828

342. 01 điện thoại di động Samsung J5 trắng IMEI: 352135071861387

343. 01 điện thoại di động Samsung IMEI: 352370051112127

344. 01 điện thoại di động Vivo hồng IMEI: 863689038283111

345. 01 điện thoại di động Hisense trắng IMEI: 863192035212373

346. 01 điện thoại di động Sony Xperia vàng IMEI: 352189072250660

347. 01 điện thoại di động LG trắng IMEI: 352819061242043

348. 01 điện thoại di động Vivo màu vàng: 866580034066531161

349. 01 điện thoại di động Oppo màu đen: 356120041011673

350. 01 điện thoại di động Samsung J7 Prime đen IMEI: 353415080575361

351. 01 điện thoại di động Samsung S8 vàng IMEI: 358059080492444

352. 01 điện thoại di động Samsung S7 Edge hồng IMEI: 357557065070461

353. 01 điện thoại di động Samsung S7 Edge vàng IMEI: 357224070420778

354. 01 điện thoại di động Oppo vàng IMEI: 868791024644572

355. 01 điện thoại di động Oppo vàng IMEI: 861216035095413