EVN có Tổng Giám đốc mới

ANTĐ - Từ hôm nay (1-7), ông Đặng Hoàng An - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ giữ chức Tổng Giám đốc EVN thay ông Phạm Lê Thanh chính thức nghỉ hưu. 

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê Bắc Giang. Trước khi làm Phó Tổng giám đốc EVN, ông Đặng Hoàng An từng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm điều độ điện quốc gia, Phó Giám đốc Công ty truyền tải điện I và Trưởng ban Kế hoạch EVN.

Ông Phạm Lê Thanh đã có 9 năm giữ cương vị Tổng Giám đốc EVN. Trong thời gian đó, ông Phạm Lê Thanh từng 2 lần kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch EVN vào năm 2012 và đầu năm 2015.