Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

ANTĐ - Sau hơn 3 tháng phát động, ngày 14/7, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”
Ấn tượng cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Ấn tượng cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

ANTĐ - Sáng 16-6, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 và triển khai một số nội dung công tác pháp chế trong thời gian tới. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. 

Gợi ý trả lời cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” (10)

Gợi ý trả lời cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” (10)

ANTĐ -Hiến pháp năm 2013 đã chuyển chương “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân” từ vị trí Chương 5 trong Hiến pháp năm 1992 lên vị trí Chương 2. Việc chuyển  đổi vị trí của chương không thuần túy là động tác kỹ thuật mà cho thấy các nhà lập hiến đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của chế định quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp
Gợi ý trả lời cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” (9)

Gợi ý trả lời cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” (9)

ANTĐ -Quyền con người được quy định trong Chương II của Hiến pháp 2013  được xây dựng trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và bố cục lại Chương V của Hiến pháp năm 1992 (Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân), so với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 bổ sung nhiều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên

ANTD.VN - Nhân dịp Tháng thanh niên và kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân, Tuổi trẻ và Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát môi trường – CATP Hà Nội phối hợp với Huyện Đoàn, Đoàn thanh niên Công an huyện Phú Xuyên, Chi cục Thú y Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh thú y và hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện Phú Xuyên.