EU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu dieselEU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu diesel

EU giật mình khi Nga áp đặt lệnh cấm vô thời hạn đối với xuất khẩu dầu diesel

ANTD.VN - Giá nhiên liệu tại châu Âu đã tăng vọt sau lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel mà Nga vừa ban hành.