Duyệt quy hoạch làm sạch sông Nhuệ - Đáy

  • 13/05/2013 06:32
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng  Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2030. 

Theo đó, sẽ xây dựng 24 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt cho các đô thị lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy. Trong đó, riêng thành phố Hà Nội sẽ xây dựng 12 nhà máy, thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 1 nhà máy, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam 4 nhà máy, thành phố Ninh Bình (khu trung tâm), tỉnh Ninh Bình 4 nhà máy, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 3 nhà máy. Ước tính vốn đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước (bao gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải) trong phạm vi lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2020 khoảng 90.429 tỷ đồng, đến năm 2030 khoảng 108.302 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục