Dừng gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo mua thiết bị học tập trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính phủ đã quyết định dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.
Hiện nay đã hết dịch Covid-19 nên các trường không còn tổ chức học trực tuyến

Hiện nay đã hết dịch Covid-19 nên các trường không còn tổ chức học trực tuyến

Ngày 20-11, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 195/NQ-CP về việc dừng chương trình tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trên cơ sở Tờ trình số 154/TTr-BTC ngày 19-7-2023 của Bộ Tài chính.

Được biết, tại Tờ trình 154/TTr-BTC nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, do hiện nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên các trường học không tổ chức học tập trực tuyến nữa. Vì vậy, việc bãi bỏ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg là cần thiết.