Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2

Đức từ chối thảo luận với Ukraine về các điều kiện khởi động dự án Nord Stream 2

ANTD.VN - Ukraine mặc dù rất nỗ lực nhưng có vẻ họ sẽ không thể ngăn cản Nga và Đức khởi động đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.