Đức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông ÂuĐức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông Âu

Đức từ chối cấp tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột Đông Âu

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức xác nhận Berlin sẽ không chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho cuộc xung đột tại Đông Âu ở thời điểm hiện tại.