Đức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho UkraineĐức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho Ukraine

Đức nêu thẳng lý do không chuyển tên lửa tầm bắn 500 km cho Ukraine

ANTD.VN - Thủ tướng Đức Scholz cho biết, Berlin từ chối chuyển tên lửa Taurus KEPD 350 tầm bắn 500 km cho Ukraine, vì lo ngại vũ khí tầm tầm xa này có thể được Kiev dùng để tập kích thủ đô Nga.