Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 1Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 2Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 3Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 4Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 5Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 6Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 7Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 8Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 9Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 10Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 11Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 12Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 13Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 14Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 15Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 16Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 17Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 18Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 19Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 20Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 21Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 22Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 23Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 24Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 25Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 26Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 27Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 28Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000 ảnh 29

Đức mạnh tay mua sắm siêu pháo tự hành PzH 2000

ANTD.VN -  Quân đội Đức dự kiến nhanh chóng mua bổ sung tối đa 28 siêu pháo tự hành PzH 2000 để bổ sung vào kho vũ khí của mình. Berlin đang mạnh tay chi tiêu cho quốc phòng sau nhiều năm bỏ ngỏ.