Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 1Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 2Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 3Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 4Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 5Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 6Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 7Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 8Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 9Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 10Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 11Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 12Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 13Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 14Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 15Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến ảnh 16

Đức đã lấp đầy hoàn toàn các kho khí đốt nhanh hơn dự kiến

ANTD.VN - Đức cho biết các kho dự trữ khí đốt của nước này đã được lấp đầy hoàn toàn, một phần nhờ thời tiết năm nay ấm bất thường.