Đưa phong trào thi đua ngày càng thực chất, có chiều sâu và bền vững

ANTD.VN - Sáng 14-11, Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP; cùng chỉ huy các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 4, dự hội nghị.

Trong năm 2019, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 gồm các Phòng Tham mưu, Tổ chức cán bộ, Hậu Cần, Tài Chính, Báo An ninh Thủ đô, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP, Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công ty Tháng Tám, Thanh tra CATP và Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị, đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua do CATP Hà Nội phát động.

Hiệu quả chuyên sâu trên các mặt công tác

Công tác thi đua gắn thi đua với việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Chỉ thị của Bộ Công an về xây dựng lực lượng CAND.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chứng kiến các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 4 trao Cờ luân lưu

Cụm thi đua số 4 cũng chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, phát huy phẩm chất, đạo đức, tác phong cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho CBCS…

Cũng trong năm 2019, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần tích cực trong công tác dân vận và xây dựng hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích của Cụm thi đua số 4 đã đạt được trong năm 2019

Các thành viên của Cụm đã triển khai 4 đợt thi đua gắn với các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Những đợt thi đua này đều được đổi mới, đa dạng về nội dung, góp phần nâng cao chất lượng công tác, cũng như chất lượng phong trào thi đua trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Chủ động quán triệt thực hiện nghiêm phương châm hành động năm 2019 của CATP như “CBCS Công an Thủ đô: Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá. Cụ thể, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã…

Cụm đã chỉ đạo các đơn vị trong quá trình triển khai thi đua, gắn chặt vào công tác chuyên môn. Nhiều đơn vị đã có những thành tích nổi bật trên các mặt công tác được phân công theo dõi, phụ trách. 

Nâng cao hiệu quả các mặt công tác

Tại Hội nghị, bên cạnh những thành tích kết quả đã đạt được, đại diện các đơn vị cũng thắng thắn thảo luận, chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong hoạt động thi đua, chuyên môn của đơn vị. Những tiêu chí, thang điểm liên quan đến đánh giá, nhận xét của các thành viên trong cụm cũng được bàn thảo, nhằm sát thực hơn với yêu cầu đặc thù riêng của từng đơn vị cũng như của Cụm thi đua. Các thành viên trong Cụm thi đua đã đề xuất những nội dung thi đua năm 2020.

Cùng với đó, các đơn vị thống nhất đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, đảm bảo phục vụ thắng lợi những mục tiêu, yêu cầu của CATP Hà Nội.

Nhiều giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm, có chiều sâu và bền vững được các thành viên của Cụm thi đua số 4 nêu xuất, góp phần thực hiện thắng lợi những yêu cầu nhiệm vụ chung của Cụm và của CATP Hà Nội…

Đại diện chỉ huy các đơn vị đã cùng nhau thảo luận, đánh giá về phương hướng hoạt động trong năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Cụm thi đua số 4 nói chung và các thành viên trong Cụm thi đua, nhất là vai trò của đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó nói riêng.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thông tin sơ bộ kết quả công tác chung của CATP Hà Nội và khẳng định, trong kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của Cụm thi đua số 4. Các thành viên trong Cụm thi đua đã bám sát yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thành ủy, UBND Thành phố; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ hiệu quả vào thành tích, sự phát triển của Thủ đô.

Các đơn vị đều thống nhất đánh giá về kết quả thi đua của từng thành viên trong Cụm trên tinh thần đoàn kết, hiệu quả

Đề cập đến những tiêu chí thi đua, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đánh giá các đơn vị đã bám sát yêu cầu đặt ra. Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị các thành viên trong Cụm thi đua trong năm 2020 cần tính toán, điều chỉnh những bất cập trong công tác đánh giá tiêu chí thi đua, để phục vụ có hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chung.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng lưu ý công tác đề nghị xét duyệt, suy tôn cần được Cụm thi đua số 4 thực hiện đầy đủ theo đúng hướng dẫn của CATP. So với các cụm thi đua khác, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đánh giá Cụm 4 có nhiều thành tích đột xuất, đặc biệt, nổi bật.

Dự báo tình hình, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh tới các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phát huy những kết quả đã đạt được, Cụm thi đua số 4 cần tiếp tục bám sát những yêu cầu nhiệm vụ của CATP; khẩn trương hoàn thành những yêu cầu chỉ tiêu, mục tiêu công tác đã đề ra từ đầu năm; phục vụ hiệu quả kế hoạch kiểm tra công tác năm của CATP.

Các đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm tiếp theo cần đưa ra những chương trình hoạt động thiết thực, phong phú, có chiều sâu mang tính bền vững. Cụm thi đua số 4 tiếp tục đẩy mạnh công tác phong trào, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, thực thi nhiệm vụ. 

 “Cụm thi đua số 4 tiếp tục thực hiện nghiêm túc những yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đề ra; nâng cao chất lượng, dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc những chủ trương, kế hoạch công tác; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, gần dân, sát dân để phục vụ công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”- Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Hội nghị đã thống nhất cao bầu Phòng Tổ chức Cán bộ và Phòng Tài chính là các đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó năm 2020; bầu danh hiệu thi đua đối với các đơn vị...