Đưa dịch vụ công trực tuyến đến với người dân

ANTD.VN - Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi đưa vào thực tiễn đã và đang phát huy hiệu quả rất cụ thể, đơn giản, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian đi lại và tiết kiệm cả chi phí. Trong đó, các dịch vụ công do ngành Công an cung cấp đã bước đầu tạo được những chuyển biến tích cực và nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, hiện số lượng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn còn chưa cao. Do đó, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để người dân được tiếp cận gần hơn với dịch vụ công trực tuyến là yêu cầu đang được đặt ra đối với các địa bàn cơ sở.